Przygotowanie do RODO / GDPR

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga od przedsiębiorców dostosowania procesów biznesowych, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych.
Od 25 maja 2018 r. wszcy przedsiębiorcy przetwarzajce dane osobowe muszą spełniać wymogi określone w unijnym Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dlaczego temat RODO jest taki ważny?

Instalacja z dedykowaną konfiguracją, pełna administracja i pomoc 24/7, gwarantowane parametry serwera Tworzą dla Ciebie dobry, profesjonalny, stabilny, ale przede wszystkim najsilniejszy hosting z SSD z największymi możliwościami!

Łowcy klauzul

Brak wdrożonego RODO naraża twoje przedsiębiorstwo na szantaż.

Termin wdrożenia

Do 25 maja 2018 roku

Wysokie kary za naruszenie

20 000 000€ lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Co do zasady, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do spełnienia wymagań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wyłączenie z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych obejmuje osoby fizyczne, jeżeli przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Ponadto prowadzenie działalności literackiej, artystycznej czy prasowej również nie jest objęte ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku, gdy powierzą nam Państwo pełnienie funkcji zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oferujemy

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla Administratora Danych Osobowych (ADO)
 • Informowanie ADO o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji
 • Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych w organizacji, szczególnie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji
 • Zapewnienie, że wszystkie osoby, które zostały upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych administrowanych przez ADO
 • Prowadzenie na rzecz ADO ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru szkoleń osób upoważnionych przez ADO do przetwarzania danych osobowych
 • Weryfikację projektowanych i planowanych w organizacji procesów i produktów/ usług pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych
 • Nadzór oraz kontrolę czynności i sposobu wykonywania obowiązków przez ASI
 • Przeprowadzanie czynności kontrolnych względem podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych lub względem odbiorców danych osobowych – jeśli czynności takie są możliwe na podstawie zawartej umowy
 • Inne zadania wynikające bezpośrednio z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych

W przypadku gdy powierzą nam Państwo pełnienie funkcji zewnętrznego Administratora Systemów Informatycznych (ASI), oferujemy:

 • Zarządzanie i administrowanie systemami informatycznymi w sposób zgodny z wymaganiami ochrony danych osobowych
 • Stanie na straży przestrzegania opracowanych dla systemu procedur operacyjnych i bezpieczeństwa. Dzięki naszym szkoleniom Państwa pracownicy będą bardziej świadomi zagrożeń, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Dokładną kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym, a siecią publiczną. Dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuścić do wycieku danych oraz uniemożliwić dostęp do nich przez nieautoryzowane osoby
 • Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych w organizacji, szczególnie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji
 • Zapewnienie, że wszystkie osoby, które zostały upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych administrowanych przez ADO
 • Prowadzenie na rzecz ADO ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru szkoleń osób upoważnionych przez ADO do przetwarzania danych osobowych
 • Weryfikację projektowanych i planowanych w organizacji procesów i produktów/ usług pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych
 • Nadzór oraz kontrolę czynności i sposobu wykonywania obowiązków przez ASI
 • Przeprowadzanie czynności kontrolnych względem podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych lub względem odbiorców danych osobowych – jeśli czynności takie są możliwe na podstawie zawartej umowy
 • Inne zadania wynikające bezpośrednio z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie

 • Audyt zgodności z UE RODO
 • Wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z UE RODO
 • Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych
 • Opracowanie rejestru naruszeń wraz z metodologią oparta na międzynarodowych standardach
 • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności
 • Opracowanie umów powierzenia danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe

Ochrona danych osobowych: Łowcy klauzul rozpoczną nową nagonkę na firmy

Przedsiębiorcy boją się wysypu organizacji quasi-społecznych, specjalizujących się w szantażach za naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych.

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych umożliwia organizacjom społecznym nie tylko udział w postępowaniach przeciwko przedsiębiorcom, lecz także zgłaszanie wniosków o ich wszczęcie. Mówiąc krótko – stowarzyszenie, które ma wśród celów statutowych ochronę prywatności, będzie mogło żądać od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, by ukarał firmę naruszającą prawo. A kary przewidziano niemałe – nawet do 20 mln euro. W świetle tego trudno się dziwić obawom przedsiębiorców. Jednak jeszcze bardziej niż nowych przepisów boją się oni powrotu łowców klauzul niedozwolonych. Czyli quasi-organizacji powoływanych wyłącznie po to, by szantażować firmy.

Żródło i więcej informacji na stronie gazetaprawna.pl

Formularz Kontaktowy

Zapytaj o ofertę – przygotujemy ją zgodnie z Twoimi wymogami. Umów się na niezobowiązujące spotkanie – przedstawimy naszą ofertę oraz szczegóły związane ze sposobem pracy. Poznasz przyjazny interfejs i funkcjonalność udostępnionych aplikacji. Sprawdź nas – jesteśmy najlepsi!

Siedziba Firmy:
Wileńska 4
14-400 Pasłęk
Telefon: +48 797 926 743
Email: kontakt@designez.pl

Możesz nasz znaleźć na portalach społecznościowych